Zrelý predškolák

Deti v predškolskom veku prechádzajú senzitívnym obdobím, kedy sú schopné vstrebávať množstvo informácií, fixovať si návyky a rozvíjať rôzne zručnosti pozorovaním okolia, napodobňovaním, skúmaním, ale i cieleným pôsobením nás dospelých. V tomto vývinovom období je vhodné ponúknuť dieťaťu dostatok podnetov, rozvíjať jeho vnútornú