január: Detská kresba ako nástroj diagnostiky
február: Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky
marec: Úvod do arteterapie a artefiletiky
apríl: Artefiletika ako preventívna sociálno - výchovná činnosť v škole
máj: Techniky artefiletiky pre "agresívne" deti
júl: Techniky artefiletiky pre zvládanie detskej úzkosti
júl: Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky
september: Ako porozumieť detskému správaniu
november: Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom
november: Ako efektívne komunikovať s dieťaťom

január: Arteterapia pri práci so seniormi, Zvolen
marec: Arteterapia pri práci so seniormi, Lučenec
máj: Techniky artefiletiky pre „agresívne“ deti, Topoľčany
jún: Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky, Bratislava
jún: Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky, Myjava

 


Artefiletika ako preventívna sociálno – výchovná činnosť v škole

Artefiletika ako preventívna sociálno – výchovná činnosť v školeArtefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy a prepája expresívnu tvorbu s reflexívnym dialógom. Umenie má silný výchovný potenciál, ktorý je v našom školstve málo využívaný. Artefiletický prístup stavia na zážitkovom poznávaní a umožňuje rozvoj emocionálnej, sociálnej a tvorivej stránky osobnosti.

Artefiletika je jednou z možností, ktorej podstata predurčuje k rozvíjaniu tvorivosti a stimulácií emocionálno-sociálnej stránky detí. Potenciál výtvarnej aktivity umožňuje, že sa v súčasnosti výrazne rozvíjajú nové metódy práce s výtvarným artefaktom, ktoré zasahujú hlbšie do osobnosti dieťaťa a umožňujú efektívne rozvíjanie viacerých kompetencií.

Prihláška na stiahnutie Kompletný vzdelávací program

1. Vyplňte, prosím, paličkovým písmom
2. Vyplnením rodného čísla súhlasíte s jeho uverejnením na osvedčení o štúdiu.
3. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a iným užívateľom údaje nebudú sprístupnené.
4. Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v prihláške na účely vedenia dokumentácie o kontinuálnom vzdelávaní v súlade so zákonom 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 


„Krátka“ artefiletika

„Krátka“ artefiletika


Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom

Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom


Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom

Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom


Komunikačné zručnosti - ako efektívne komunikovať s dieťaťom

Komunikačné zručnosti - ako efektívne komunikovať s dieťaťom


Ako porozumieť detskému správaniu

Ako porozumieť detskému správaniu

 


Techniky artefiletiky pre zvládanie detskej úzkosti

Techniky artefiletiky pre zvládanie detskej úzkosti

 

 

 

 

 


Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

 


Techniky artefiletiky pre „agresívne“ deti

Techniky artefiletiky pre „agresívne“ deti

Bratislava, 23. - 24. 5. 2019

Pre veľký záujem sme opätovne priniesli tému o agresívnych prejavoch v správaní detí a možnom využití artefiletiky v tejto oblasti.

Častou príčinou, ktorá deti vedie k agresívnym prejavom, sú absentujúce hranice a z toho plynúce pocity bemocnosti a neistoty. Hranice poskytujú bezpečie a nevyhnutnú orientáciu (plánik) pre dieťa. Ak nie sú stanovené jasne a zrozumiteľne, dieťa podlieha neustálej frustrácií.

Artefiletika je mimoriadne vhodným nástrojom práve na zmenu správania dieťaťa a som rada, že účastníci kurzu si jednotlivými aktivitami mohli plnohodnotne prejsť a odskúšať ich na sebe.

 


Techniky artefiletiky pre rozvoj čitateľskej gramotnostiTechniky artefiletiky pre rozvoj čitateľskej gramotnosti

Bratislava, 26.4.2019

Čitateľská gramotnosť je dnes nosným pilierom moderného vzdelávania. Čítanie zahŕňa nielen zvládnutie techniky čítania, ale aj intelektuálne spracovanie informácií a ich praktické uplatnenie v každodennom živote. Komplexné zručnosti čitateľskej gramotnosti ďaleko presahujú priestor, ktorý na jej nácvik a rozvíjanie u detí poskytuje bežné vyučovanie v intenciách, ako ho poznáme dnes.

Využívanie vhodných techník artefiletiky vo vyučovacom procese je spôsob, ako deťom odkrývať nevídané možnosti čítania, ale i tvorivého písania. Dnešný workshop bol plný farebného tvorenia i za srdce chytajúceho premýšľania. Všetky dnes realizované techniky sú veľkou devízou práve pri stimulácií čitateľskej gramotnosti detí – a je jedno, či detí v predškolskom veku alebo pubertálnych stredoškolákov.


Úvod do arteterapie a artefiletiky

Bratislava, 15. - 16. marca

Úvod do arteterapie a artefiletiky

Máme za sebou ďalší jedinečný workshop s nadšenými účastníkmi. Trénovali na sebe samých, aj na sebe navzájom, aké široké možnosti arteterapia a artefiletika ponúka. Dozvedeli sme sa aké všestranné je ich využitie, čo všetko nimi môžeme prebádať a aké cenné poznatky nám dokážu priniesť.

 

 


Techniky artefiletiky pre rozvoj gramofotoriky

Techniky artefiletiky pre rozvoj gramofotoriky

Bratislava, 22.2.2019

Opäť sme zaradili do ponuky kurzov rozvoj grafomotoriky. Záujem a zároveň i spokojnosť účastníkov predčil naše očakávania. V dôsledku toho zrealizujeme v júli ešte jeden kurz.

Čas trávený v škôlke a prvých ročníkoch školy sa vyznačuje pomerne dôkladným tréningom grafomotoriky. Chvíľami dané aktivity môžu pôsobiť ako drezúra značne orientovaná na výkon. Vytvorila som preto set artefiletických aktivít, pri ktorých nehrá prím grafomotorika ako taká, ale skôr uvoľňujúce hrové výtvarné aktivity, ktoré sekundárne pôsobia i na rozvoj grafomotoriky.

 

 


Detská kresba ako nástroj diagnostiky

Detská kresba ako nástroj diagnostiky

Bratislava, 18. 1. 2019

Tento kurz je zameraný na výtvarné diagnostické metódy, ktoré je dobré si osvojiť, ak chceme pracovať s dieťaťom, ktoré je potenciálne agresívne, úzkostné, deprivované alebo trpí syndrómom CAN. Na mnohých konkrétnych obrázkoch sa účastníčky učili spozorovať práve také znaky kresby, ktoré nám pomôžu viac sa priblížiť vnútornému svetu autora kresby.

Viaceré techniky si účastníčky skúšali, samozrejme, na sebe. Pretože práve v kontexte vlastného zážitku, stretnutia s osobnou skúsenosťou, sa dokážeme viac priblížiť situáciám, ktoré sa odohrávajú na obrázkoch detí.