január: Ako porozumieť detskému správaniu, Veľké Uherce, 13.1.2017
marec: Arteterapia pri práci so seniormi, Skalica, 7.3.2017
marec: Arteterapeutické a artefiletické techniky pre deti s mentálnym zdravotným znevýhodnením, Kysucké Nové Mesto, 22.3.2017
marec: Arteterapeutické techniky pre deti so zdravotným znevýhodnením, Červenica, 28.3.2017
máj: Arteterapia pri práci so seniormi, Topoľčany, 18. 5. 2017, Dubová pri Brezne, 25.5.2017
september: Ako porozumieť detskému správaniu, Holíč, 18. 9. 2017
september: Úvod do arteterapie, Bánovce nad Bebravou, 21. 9. 2017
november: Ako porozumieť detskému správaniu, Košice, 14.11.2017
december: Arteterapeutické techniky pre ľudí s mentálnym, kombinovaným zdravotným znevýhodnením a psychickým ochorením, Žilina, 15.12.2017


Arteterapeutické techniky pre ľudí s mentálnym, kombinovaným zdravotným znevýhodnením a psychickým ochorením

Žilina, 15.12.2017

DSS Synnómia poskytuje sociálne služby ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím, mentálnym znevýhodnením či psychickým ochorením. Pozvanie na realizáciu workshopu do tohto zariadenia som prijala veľmi rada. Arteterapeutické techniky som vyberala veľmi starostlivo s ohľadom na ich využiteľnosť v praxi. Zvolila som aktivity veľmi jemné a relaxačné, ale pritom stimulačné. Účastníčky si vyskúšali automatické tvary, techniku zvierat v nás či nezvyčajné veselé koláže. Na workshope vznikali všakovaké artefakty, z ktorých sa účastníčky radovali rovnako, akoby sa kurzu zúčastnili samotní klienti, a o to väčšiu radosť som z kurzu mala i ja.


Ako porozumieť detskému správaniu

Košice, 14.11.2017

Sekcia vychovávateľov detských domovov košického kraja ma pozvala do nádherných Košíc a ja som pozvanie rada prijala. Na kurze účastníčky sami na sebe skúšali rôzne arteterapeutické i artefiletické techniky práce s deťmi, ktoré majú ťažkosti v sociálnych vzťahoch. A to presne je parketa aj vychovávateliek v detských domovoch – nielen tvorivé dielne, ako to vo väčšine prípadov chodí. Vniesli sme viac svetla do cieľov neposlušnosti akými sú pozornosť, moc, odplata a neadekvátnosť a ukázali si stratégie práce s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabŕdli sme i do teórie vzťahovej väzby, ktorá je pre deti v detských domovoch kľúčová. Práve túto časť workshopu, venujúcu sa významu vzťahovej väzby v živote dieťaťa, účastníčky veľmi oceňovali.


Ako porozumieť detskému správaniu

Holíč, 18.9.2017

Detský domov v Holíči si vybral spomedzi ponúkaných tém moju srdcovku. Na kurze sme totiž mali možnosť ukázať si arteterapeutické techniky práce s deťmi, ktoré majú ťažkosti v sociálnych vzťahoch. Vniesli sme viac svetla do cieľov neposlušnosti akými sú pozornosť, moc, odplata a neadekvátnosť a ukázali si stratégie práce s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Okrem výtvarných techník sme sa venovali i dôležitosti vzťahovej väzby v živote dieťaťa, čo vychovávatelia v holíčskom detskom domove veľmi oceňovali.


Úvod do arteterapie

Bánovce nad Bebravou, 21. 9. 2017

Na tomto workshope som zavítala do bánoveckého centra voľného času, v ktorom ma čakali pracovníci CVČ a pani učiteľky z okolitých materských škôlok. Ukázala som, čo v sebe arteterapia skrýva, aké nástroje využíva, čo je symbol a aké nesie významy, či aké otázky klásť v arteterapeutickom procese. Dobrá nálada a detská zvedavosť predurčili zmysluplne strávený čas. Moje nadšenie pre arteterapiu bolo, zdá sa, nákazlivé, nakoľko je vysoko pravdepodobné, že v Bánovciach sa opäť stretneme niekedy nabudúce.


Arteterapia pri práci so seniormi

Topoľčany – 18. 5. 2017, Dubová pri Brezne – 25.5.2017

Arteterapeutické workshopy pre ľudí pracujúcich so seniormi sa stali veľmi obľúbenou a vyberanou témou. V mesiaci máj som také viedla hneď dva. Jeden v Topoľčanoch, druhý v obci Dubová pri Brezne. Účastníčky mali možnosť vyskúšať si priamo na sebe techniky arteterapie a artefiletiky, a ako ich využiť pri práci so seniormi. Rada sa s vami podelím o nadšenie, ktorým účastníčky oplývali a pripájam drobnú galériu ich výtvorov.


Arteterapeutické techniky pre deti so zdravotným znevýhodnením

Červenica, 28.3.2017

Koncom marca som mala možnosť viesť workshop pre špeciálnych pedagógov v Červenici, ktorí pracujú s hluchoslepými deťmi. Táto škola je na Slovensku jediná svojho druhu a ja som veľmi rada, že som mala možnosť do nej zavítať a zoznámiť sa bližšie nielen s postupmi výučby detí, ale najmä stráviť s nimi čas a pani učiteľkám odovzdať čo najviac arte techník stimulujúcich najmä sociálny a emočný vývin.
Neváhajte nazrieť do galérie, vznikali aj takého zaujímavé kúsky.


Arteterapeutické a artefiletické techniky pre deti s mentálnym zdravotným znevýhodnením

Kysucké Nové Mesto, 22.3.2017

V marci som navštívila mesto, v ktorom som ešte nikdy nebola, a síce, vyrazila som do Kysuckého Nového Mesta, kde som viedla arteterapeutický workshop pre špeciálnych pedagógov.
Arteterapeutické techniky som vyberala veľmi starostlivo s ohľadom na ich využiteľnosť v praxi. Zvolila som aktivity veľmi jemné a relaxačné, ale pritom stimulačné. Účastníčky si vyskúšali voskové čmáranice a následné zapúšťanie vodových a anilínových farieb. Nebáli sa ísť do spoločného projektu „duch našej skupiny“, či špiniť si ruky pri relaxačnej a zároveň grafomotorickej technike s klbkami vlny.
Na workshope vznikali všakovaké artefakty, z ktorých sa účastníčky radovali rovnako, akoby sa kurzu zúčastnili deti, a o to väčšiu radosť som z výletu mala i ja.


Arteterapia pri práci so seniormi

Skalica, 7.3.2017

V marci som s veľkou radosťou prijala pozvanie do Zariadenia pre seniorov v Skalici, kde som mala možnosť stráviť deň s kultúrnymi referentkami a ergoterapeutkami a ukázať, aké rôzne možnosti v sebe ukrýva výtvarná tvorba aj v seniorskom veku. A tým teda vôbec nemám na mysli tvorivé dielne, či nebodaj antistresové omaľovánky 🙂
Automatické tvary, ktoré pracujú s vnútorným rytmom človeka, vzťahové väzby, ktoré nás sprevádzajú celým životom a mnoho ďalších techník, ktoré je možné využívať pri práci so seniormi, sme absolvovali v tento ešte studený, no už citeľne jarný deň.

Pár zachytených momentov pripájam v galérií.


Ako porozumieť detskému správaniu

Veľké Uherce, 13. januára 2017
Krátko po vianočných sviatkoch som s radosťou prijala pozvanie do Súkromnej základnej umeleckej školy Ars Akademia vo Veľkých Uherciach, kde ma na workshopee čakalo 7 výtvarníkov. Ako lepšie rozumieť správaniu svojich detí-žiakov, prečo v určitej situácií konajú tak a inokedy reagujú zase onak, sme rozobrali počas dňa plného plodných diskusií a tvorivých aktivít. Účastníci, plní elánu a zvedavosti, dodali kurzu neuveriteľný náboj.

Obdobné kurzy plánujeme rozširovať, preto verím, že sa na jednom z nich niekedy opäť uvidíme.