február: Artefiletické techniky pre rozvoj grafomotoriky, Bratislava, 2.2.2018
február: Ako porozumieť detskému správaniu, Spišská Belá, 7.2.2018
marec: Artefiletické techniky pre rozvoj grafomotoriky, Záhorská Ves, 1.3.2018
máj: Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky, Poprad


Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

Poprad, 18.5.2018


Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

Záhorská Ves, 1.3. 2018

Téma grafomotoriky oslovila viaceré školské i predškolské zariadenia, a tak som jar v tomto roku trávila často na rôznych miestach, ktoré chceli spoznať práve artefiletický program pre rozvoj a stimuláciu grafomotoriky. Pre mňa je to informácia, že obvyklý spôsob, akým sa grafomotorika stimuluje, nevyhovuje nielen deťom, ale i pedagógom a mňa teší ich záujem o využívanie nového rozmeru, ktorý prináša práve artefiletika.


Ako porozumieť detskému správaniu

Spišská Belá, 7.2.2018

Ešte v auguste som prijala pozvanie do detského domova až v Spišskej Belej na realizáciu workshopu Ako porozumieť detskému správaniu. Kurz vychádza z prístupu Rudolfa Dreikursa o cieľoch detského správania, ku ktorému som vytvorila sériu výtvarných technik, ktoré je možné pri práci s deťmi využívať tak diagnosticky, ako i arte – terapeuticky či – fileticky. Deň sme nestrávili fŕkaním farieb a bláznivým výtvarným jašením, ale skôr porozumením voči každému detskému prejavu, ktoré vybočuje z noriem chápania dospelého, a pritom nám perfektne poslúžili práve výtvarne techniky ako komunikačné prostriedky.


Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

Bratislava, 2.2.2018

Ešte na jeseň ma oslovila milá a zanietená pani učiteľka z materskej školy v Horskom parku s prosbou o realizáciu workshopu so zameraním na rozvoj grafomotoriky ich predškolákov. V dohodnutý termín sme sa teda stretli a musím povedať, že deň to bol nádherný. Pani učiteľky, niektoré i s 30 ročnou praxou, sa horlivo a s nadšením púšťali do všetkých výtvarných aktivít a s radostným prekvapením zisťovali akými všakovakými spôsobmi sa grafomotorika dá precvičovať a stimulovať.  Časť ich výtvarného jašenia si môžete predstaviť cez zopár obrázkov z tohto workshopu.