Úvod do arteterapie

Topoľčany 8. novembra 2016

Na tomto workshope som zavítala do topoľčianskeho CPPPaP, v ktorom ma čakalo 18 psychologičiek, učiteliek MŠ ši špeciálnych pedagogičiek. Počet účastníčok bol teda vysoký, no pokúsili sme sa prejsť všetkými nosnými piliermi arteterapie.

Nadšenie, dobrá nálada a detská zvedavosť predurčili zmysluplne strávený čas. Aké široké môže byť pôsobenie arteterapie sme skúšali predovšetkým samy na sebe. Rozprávali sme najmä o možnostiach, čo všetko arteterapiou môžeme prebádať a aké cenné poznatky nám dokáže priniesť pri práci so zdravými i zdravotne znevýhodnenými deťmi.

Pre nedostatok času a veľké množstvo zúčastnených sme sa nedostali k hlbšiemu predstaveniu práce s reflexiami. No ja verím, že práve toto bude dôvod nášho opätovného stretnutia 🙂