Arteterapia ako prevencia syndrómu vyhorenia

Pruské, 2. júna 2016

Do základnej školy v Pruskom som sa vybrala po príjemnom marcovom workshope v Trenčíne. Pani riaditeľku školy v Pruskom, ktorá workshop absolvovala, arteterapia natoľko zaujala, že sa rozhodla zorganizovať kurz aj pre svoje pani učiteľky. Tému sme však tentokrát nezvolili primárne vzdelávaciu, ale zameranú predovšetkým na zvládacie mechanizmy a stratégie učiteľov a prevenciu syndrómu vyhorenia.

Téma sadla pred koncom školského roka dokonale a my sme si užili jeden celý deň tvorby, sebarozvoja a sebapodpory. Už teraz plánujeme ďalšie podujatia a ja sa na ne nesmierne teším.