PsychosomatikaArteterapia ako liečebná metóda

Umenie dokáže ľudí zušľachtiť, dokáže i liečiť.

Neurológovia dnes dokážu zachytiť prístrojmi, ako a kde náš mozog vníma farby a ako tento proces vplýva na naše prežívanie, a teda aj na naše ochorenie, či proces liečby. Arteterapia sprotredkúva ľuďom cez výtvarnú tvorbu, teda cez farby, symboly a tvary možnosť vyjadriť svoje city i problémy, ponúka priestor pre pochopenie svojho ochorenia. To, čo je slovami ťažko vyjadriteľné, pomocou výtvarnej metafory nájde adekvátny tvar a dá sa potom lepšie uchopiť a spracovať. Výtvarný prejav človeka dokáže prezradiť, čo ho trápi.

Psychosomatické ochorenia sú v dnešných časoch na vzostupe.

Zaoberať sa však vplyvmi komplikovaných vzťahov či konfliktných situácií na priebeh ochorenia nemusí byť vždy jednoduché. Cesta hľadania odpovede na otázku ako duševný stav pôsobí a prejavuje sa v ochorení môže byť často kľukatá. Preto sme (Boris Hruškovič a ja) v našej ambulancii Imuno – alergo pristúpili k prepojeniu dvoch odborov: psychológie a medicíny. Návrat k celistvému pohľadu na človeka je nevyhnutný. Psychosomatika je odvodená od dvoch slov, od slova „psyche“, čo znamená duševno – naša životná situácia, spôsob ako na rôzne situácie reagujeme, a od slova „soma“, čo znamená telo.

Za mimoriadne vhodný prostriedok liečby považujeme práve arteterapiu. Terapia výtvarným umením kladie dôraz na tvorivú  činnosť, ktorá sama o sebe má uzdravujúce, sebarozvíjajúce účinky.

PsychosomatikaV našom centre Imuno – alergo sa zaoberáme predovšetkým alergiami, astmou a kožnými ochoreniami.

U každého štvrtého pacienta, ktorý trpí na alergickú nádchu – vznikne astma. Vstupné rizikové faktory pre tento vývoj sú mnohopočetné. Veľmi významným článkom vo vývoji astmy je samotná psychika pacienta, pričom dnešná rýchla a neistá doba významnou mierou negatívne vplýva na tento nepriaznivý vývoj (chronický stres, neharmonický rodinný stav, citová rozkolísanosť a iné).  Ukazuje sa že úzka, tímová spolupráca alergológa a psychológa je pri liečbe takýchto pacientov mimoriadne prínosná.

Ak odpovedáte na nasledujúce otázky ÁNO a chcete svojmu ochoreniu lepšie porozumieť, neváhajte a kontaktujte ma. Umenie skutočne lieči.

  • Bolo mi diagnostikované chronické ochorenie – alergia, astma alebo mám kožné problémy?
  • Je stanovená liečba neúspešná alebo zdĺhavá?
  • Spôsobuje mi dlhodobé užívanie liekov ďalšie zdravotné problémy?
  • Je moje dieťa často choré, užíva opakovane antibiotiká?
  • Chcem pri liečbe skúsiť aj iné prostriedky?
  • Chcem poznať skutočnú príčinu svojich zdravotných ťažkostí?
  • Dávam prednosť príjemnému pokojnému prostrediu bez zhonu a nervozity?
  • Chcem sa už konečne cítiť lepšie?

KONTAKT: e-mail: psycholog@imuno-alergo.sk | tel.: +421 2 4444 20 15

Imuno alergo