25. – 27. marca 2015, Martin, Aula Magna JLF UK
Ako hlavné témy tohto kongresu sú stanovené – imunodeficity, alergie, autoimunitné ochorenia, spolupráca imunológa a všeobecného lekára a aktuálne problémy v odbore.

Hlavné témy (podľa www.mdi-martin.com)

  • imunodeficity
  • alergie a astma
  • autoimunitné ochorenia
  • koža v pozornosti imunológa
  • aktuálne problémy v odbore

Boris Hruškovič a ja sme ale na takomto rýdzo lekárskom kongrese mali možnosť vystúpiť s príspevkom „Psychosomatika astmy“.  Naším cieľom bolo predsedníctvu a účastníkom predstaviť astmu z pohľad psychosomatického prístupu a nevyhnutnosť medziodborovej spolupráce nielen medzi lekárskymi odbormi, ale tiež prepájať napríklad alergológiu/imunológiu práve so psychológiou, resp. prepájať ochorenie konkrétneho pacienta s jeho psychickými a sociálnymi procesmi.

pozvanka_program_MARTIN2015

XIII. Martinské dni imunológie