Artefiletika ako preventívna sociálno – výchovná činnosť v škole 2018