Artefiletika ako preventívna sociálno – výchovná činnosť v škole

Artefiletika ako preventívna sociálno – výchovná činnosť v školeArtefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy a prepája expresívnu tvorbu s reflexívnym dialógom. Umenie má silný výchovný potenciál, ktorý je v našom školstve málo využívaný. Artefiletický prístup stavia na zážitkovom poznávaní a umožňuje rozvoj emocionálnej, sociálnej a tvorivej stránky osobnosti.

Artefiletika je jednou z možností, ktorej podstata predurčuje k rozvíjaniu tvorivosti a stimulácií emocionálno-sociálnej stránky detí. Potenciál výtvarnej aktivity umožňuje, že sa v súčasnosti výrazne rozvíjajú nové metódy práce s výtvarným artefaktom, ktoré zasahujú hlbšie do osobnosti dieťaťa a umožňujú efektívne rozvíjanie viacerých kompetencií.

Prihláška na stiahnutie Kompletný vzdelávací program

1. Vyplňte, prosím, paličkovým písmom
2. Vyplnením rodného čísla súhlasíte s jeho uverejnením na osvedčení o štúdiu.
3. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a iným užívateľom údaje nebudú sprístupnené.
4. Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v prihláške na účely vedenia dokumentácie o kontinuálnom vzdelávaní v súlade so zákonom 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 


Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

 


Techniky artefiletiky pre rozvoj čitateľskej gramotnosti

Techniky artefiletiky pre rozvoj čitateľskej gramotnosti


Úvod do arteterapie a artefiletiky

 Úvod do arteterapie a artefiletiky


Techniky artefiletiky pre rozvoj gramofotoriky

Techniky artefiletiky pre rozvoj gramofotoriky


Detská kresba ako nástroj diagnostiky

Detská kresba ako nástroj diagnostiky

Prihláška na workshop

Pokračovaním v používaní lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close