január: Detská kresba ako nástroj diagnostiky
február: Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky
marec: Úvod do arteterapie a artefiletiky
apríl: Artefiletika ako preventívna sociálno – výchovná činnosť v škole
máj: Techniky artefiletiky pre „agresívne“ deti
júl: Techniky artefiletiky pre zvládanie detskej úzkosti
júl: Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky


Artefiletika ako preventívna sociálno – výchovná činnosť v škole

Artefiletika ako preventívna sociálno – výchovná činnosť v školeArtefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy a prepája expresívnu tvorbu s reflexívnym dialógom. Umenie má silný výchovný potenciál, ktorý je v našom školstve málo využívaný. Artefiletický prístup stavia na zážitkovom poznávaní a umožňuje rozvoj emocionálnej, sociálnej a tvorivej stránky osobnosti.

Artefiletika je jednou z možností, ktorej podstata predurčuje k rozvíjaniu tvorivosti a stimulácií emocionálno-sociálnej stránky detí. Potenciál výtvarnej aktivity umožňuje, že sa v súčasnosti výrazne rozvíjajú nové metódy práce s výtvarným artefaktom, ktoré zasahujú hlbšie do osobnosti dieťaťa a umožňujú efektívne rozvíjanie viacerých kompetencií.

Prihláška na stiahnutie Kompletný vzdelávací program

1. Vyplňte, prosím, paličkovým písmom
2. Vyplnením rodného čísla súhlasíte s jeho uverejnením na osvedčení o štúdiu.
3. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a iným užívateľom údaje nebudú sprístupnené.
4. Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v prihláške na účely vedenia dokumentácie o kontinuálnom vzdelávaní v súlade so zákonom 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 


Techniky artefiletiky pre zvládanie detskej úzkosti

Techniky artefiletiky pre zvládanie detskej úzkosti

 


Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

 


Techniky artefiletiky pre „agresívne“ deti

Techniky artefiletiky pre „agresívne“ deti


Techniky artefiletiky pre rozvoj čitateľskej gramotnosti

Techniky artefiletiky pre rozvoj čitateľskej gramotnosti


Úvod do arteterapie a artefiletiky

 Úvod do arteterapie a artefiletiky…..

 

 

 

 

 


Techniky artefiletiky pre rozvoj gramofotoriky

Techniky artefiletiky pre rozvoj gramofotoriky

Bratislava, 22.2.2019

Opäť sme zaradili do ponuky kurzov rozvoj grafomotoriky. Záujem a zároveň i spokojnosť účastníkov predčil naše očakávania. V dôsledku toho zrealizujeme v júli ešte jeden kurz.

Čas trávený v škôlke a prvých ročníkoch školy sa vyznačuje pomerne dôkladným tréningom grafomotoriky. Chvíľami dané aktivity môžu pôsobiť ako drezúra značne orientovaná na výkon. Vytvorila som preto set artefiletických aktivít, pri ktorých nehrá prím grafomotorika ako taká, ale skôr uvoľňujúce hrové výtvarné aktivity, ktoré sekundárne pôsobia i na rozvoj grafomotoriky.

 

 


Detská kresba ako nástroj diagnostiky

Detská kresba ako nástroj diagnostiky

Bratislava, 18. 1. 2019

Pokračovaním v používaní lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close