január: Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky
február: Techniky artefiletiky pre deti s mentálnym zdravotným znevýhodnením
marec: Techniky artefiletiky pre rozvoj čitateľskej gramotnosti
apríl: Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky
máj: Techniky artefiletiky ako nástroj sebapoznania pre deti
júl: Využitie artefiletiky pre rozvoj sebaúcty detí
júl: Techniky artefiletiky pre „agresívne“ deti 
september: Techniky artefiletiky pri práci s dospelým klientom
október: Techniky artefiletiky pre vychovávateľov
november: Arteterapia pri práci so seniormi
december: Artefiletika pre materské školy


Artefiletika v materskej škole

17. decembra 2018, Bratislava

Artefiletika v materskej škole | 17. decembra 2018, Bratislava
 


Arteterapia pri práci so seniormi

 Arteterapia pri práci so seniormi

 


Techniky artefiletiky pre vychovávateľov

Techniky artefiletiky pre vychovávateľov


Artefiletika ako preventívna sociálno – výchovná činnosť v škole

Aktualizačné kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. (vzdelávací program podľa § 42 Zákona NR SR č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schválený MŠ SR, číslo rozhodnutia o akreditácii 1786/2018 – KV).

Počet pridelených kreditov: 14
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: 60 hodín – z toho 48 prezenčne, 12 hodín dištančnou formou


Artefiletika ako preventívna sociálno – výchovná činnosť v školeArtefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy a prepája expresívnu tvorbu s reflexívnym dialógom. Umenie má silný výchovný potenciál, ktorý je v našom školstve málo využívaný. Artefiletický prístup stavia na zážitkovom poznávaní a umožňuje rozvoj emocionálnej, sociálnej a tvorivej stránky osobnosti.

Artefiletika je jednou z možností, ktorej podstata predurčuje k rozvíjaniu tvorivosti a stimulácií emocionálno-sociálnej stránky detí. Potenciál výtvarnej aktivity umožňuje, že sa v súčasnosti výrazne rozvíjajú nové metódy práce s výtvarným artefaktom, ktoré zasahujú hlbšie do osobnosti dieťaťa a umožňujú efektívne rozvíjanie viacerých kompetencií.

Prihláška na stiahnutie Kompletný vzdelávací program

1. Vyplňte, prosím, paličkovým písmom
2. Vyplnením rodného čísla súhlasíte s jeho uverejnením na osvedčení o štúdiu.
3. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a iným užívateľom údaje nebudú sprístupnené.
4. Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v prihláške na účely vedenia dokumentácie o kontinuálnom vzdelávaní v súlade so zákonom 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

 


Techniky artefiletiky pri práci s dospelým klientomTechniky artefiletiky pri práci s dospelým klientom

Bratislava, 28.9.2018

Po dlhšom čase sme opäť zaradili arte tému aj pre dospelých. 

Na workshop prišli prevažne odborníci pracujúci s dospelou klientelou, ale aj tí, ktorí artefiletecké techniky využili pre svoj osobnostný rozvoj a radi sa venujú tvorivej činnosti. Ukázali sme si, ako použiť výtvarnú metaforu – výtvarnú hru ako nástroj komunikácie, či ako nástroj odkrývania osobne významných tém daného klienta, resp. seba samého.

 


Artefiletika v kontexte rapovej terapieArtefiletika v kontexte rapovej terapie

…………………..

 


Využitie artefiletiky pre rozvoj sebaúcty detí

Využitie artefiletiky pre rozvoj sebaúcty detí

Bratislava, 2. 7. 2018

Súvislosť medzi sebaúctou a duševným a telesným zdravím je známa už dlho. Sebaúcta je dôležitým základným kameňom pre učenie, a mala by byť tým najhlavnejším cieľom vzdelávania.
Dospelí by si mali byť vedomí svojej zásadnej úlohy: pomôcť deťom vytvoriť nielen zdravú sebaúctu, ale tiež si ju udržať počas životných výziev a zmien. Sebaúcta nie je niečo, s čím sa narodíme – vyvíja sa v čase a dospelí môžu urobiť veľa preto, aby tento rozvoj podporili, posilnili a upevnili. Dobre zvolená aktivita môže byť preto účinným nástrojom pre rozvoj sebaúcty detí.

Kurz prepájal základy teórie s mnohými technikami artefiletiky stimulujúcimi práve formovanie sebaúcty. Deň po konaní tohto kurzu sa realizoval kurz zameraný na agresívne prejavy detí, ktoré tento manéver často použijú práve v dôsledku nízkej sebaúcty.


Techniky artefiletiky pre „agresívne“ deti

Techniky artefiletiky pre „agresívne“ deti

Bratislava, 3. 7. 2018

Agresivita sa najčastejšie dáva do súvislosti s negatívnymi prejavmi správania. Sotva niekto hovorí o pozitívnej agresivite. Častou príčinou, ktorá deti vedie k agresivite, sú absentujúce hranice stanovené rodičmi. Hranice poskytujú bezpečie a nevyhnutnú orientáciu (plánik) pre dieťa. Ak nie sú stanovené jasne, dieťa podlieha neustálej frustrácií.

Kurz nadviazal na úvodný kurz o rozvoji sebaúcty detí a ja som rada, že účastníci dané dve oblasti mohli plynulo prepájať a hľadať súvislosti medzi prejavom v správaní a nenapĺňanou citovou potrebou dieťaťa.

 

 

 


Techniky artefiletiky ako nástroj sebapoznania pre detiTechniky artefiletiky ako nástroj sebapoznania pre deti

Bratislava, 24.5. 2018

Je iste mnoho možností, ako sa sebaspoznávať. Každému z nás vyhovuje niečo iné, no jednou z ciest, ako pootvoriť túto tajnú truhlicu deťom je práve artefiletika. Artefiletika je spôsob ako rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí so zreteľom na ich osobnostný rozvoj a sebapoznanie. Pri využívaní primeraných techník artefiletiky deti môžu pozitívne rozvíjať svoje vzťahy, poznávať, čo im je príjemné, a čo naopak, primeranejšie reagovať na konfliktné situácie či pracovať so svojimi emóciami.

Na kurze sme poukázali na dôležitosť sebapoznania už v detskom veku, ukázali sme si aktivity a dali odporúčania, ako primerane veku využívať výtvarnú hru s detským klientom na ceste sebarozvoja.


Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

Bratislava, 27.4.2018

Pre obrovský záujem sme zorganizovali ďalší artefiletický workshop pre rozvoj grafomotoriky. Vydaril sa i tento raz a mňa osobne veľmi teší záujem o túto tému.

Cez leto a v školskom roku 2018/2019 sa bude vo veľkej miere daná téma organizovať v mnohých zariadeniach po celom Slovensku. Možno sa uvidíme práve u vás.

 

 

 

 


Techniky artefiletiky pre rozvoj čitateľskej gramotnostiTechniky artefiletiky pre rozvoj čitateľskej gramotnosti

19.3.2018, Bratislava

Čitateľská gramotnosť je dnes nosným pilierom moderného vzdelávania. Čítanie zahŕňa nielen zvládnutie techniky čítania, ale aj intelektuálne spracovanie informácií a ich praktické uplatnenie v každodennom živote. Komplexné zručnosti čitateľskej gramotnosti ďaleko presahujú priestor, ktorý na jej nácvik a rozvíjanie u detí poskytuje bežné vyučovanie v intenciách, ako ho poznáme dnes.

Využívanie vhodných techník artefiletiky vo vyučovacom procese je spôsob, ako deťom odkrývať nevídané možnosti čítania, ale i tvorivého písania. Dnešný workshop bol plný farebného tvorenia i za srdce chytajúceho premýšľania. Všetky dnes realizované techniky sú veľkou devízou práve pri stimulácií čitateľskej gramotnosti detí – a je jedno, či detí v predškolskom veku alebo pubertálnych stredoškolákov.


Artefiletické techniky pre deti s mentálnym zdravotným znevýhodnenímArtefiletické techniky pre deti s mentálnym zdravotným znevýhodnením

23.2.2018, Bratislava

Na základe veľkého dopytu sme sa rozhodli zaradiť špecifickú tému zameranú na deti s mentálnym zdravotným znevýhodnením, pre ktoré je artefiletika priam balzam na dušu.Techniky som vyberala veľmi starostlivo s ohľadom na ich využiteľnosť v praxi. Zvolila som aktivity veľmi jemné a relaxačné, ale pritom stimulačné. Účastníčky si vyskúšali tabuľky nálad, zapúšťanie farieb, ale i drobnú dramatizáciu vyrobených bábok. Nebáli sa ísť ani do spoločného projektu „dáme hlavy dokopy“.

Na workshope vznikali všakovaké artefakty, z ktorých sa účastníčky radovali rovnako, akoby sa kurzu zúčastnili deti, a o to väčšiu radosť som z tohto workshopu mala i ja.


Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotorikyTechniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky 

Bratislava, 25.1.2018

Pri svojej práci občas narazím na stále nové možnosti využitia výtvarnej práce pri kontakte s deťmi. Čas trávený v škôlke a prvých ročníkoch školy sa vyznačuje pomerne značným tréningom grafomotoriky. Chvíľami dané aktivity môžu pôsobiť ako drezúra značne orientovaná na výkon. Vytvorila som preto set artefiletických aktivít, pri ktorých nehrá prím grafomotorika ako taká, ale skôr uvoľňujúce hrové výtvarné aktivity, ktoré sekundárne pôsobia i na rozvoj grafomotoriky.

Prinášame zopár fotografií z pilotného workshopu, ktorý sa nesmierne vydaril a pre veľký záujem otvárame nový termín na apríl. Teším sa na vás!

 


Pokračovaním v používaní lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close