január: Ako porozumieť detskému správaniu, Veľké Uherce, 13.1.2017
marec: Arteterapia pri práci so seniormi, Skalica, 7.3.2017
marec: Arteterapeutické a artefiletické techniky pre deti s mentálnym zdravotným znevýhodnením, Kysucké Nové Mesto, 22.3.2017
marec: Arteterapeutické techniky pre deti so zdravotným znevýhodnením, Červenica, 28.3.2017
máj: Arteterapia pri práci so seniormi, Topoľčany, 18. 5. 2017, Dubová pri Brezne, 25.5.2017
september: Ako porozumieť detskému správaniu, Holíč, 18. 9. 2017
september: Úvod do arteterapie, Bánovce nad Bebravou, 21. 9. 2017
november: Ako porozumieť detskému správaniu, Košice, 14.11.2017
december: Arteterapeutické techniky pre ľudí s mentálnym, kombinovaným zdravotným znevýhodnením a psychickým ochorením, Žilina, 15.12.2017


Arteterapeutické techniky pre ľudí s mentálnym, kombinovaným zdravotným znevýhodnením a psychickým ochorením

Žilina, 15.12.2017

DSS Synnómia poskytuje sociálne služby ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím, mentálnym znevýhodnením či psychickým ochorením. Pozvanie na realizáciu workshopu do tohto zariadenia som prijala veľmi rada. Arteterapeutické techniky som vyberala veľmi starostlivo s ohľadom na ich využiteľnosť v praxi. Zvolila som aktivity veľmi jemné a relaxačné, ale pritom stimulačné. Účastníčky si vyskúšali automatické tvary, techniku zvierat v nás či nezvyčajné veselé koláže. Na workshope vznikali všakovaké artefakty, z ktorých sa účastníčky radovali rovnako, akoby sa kurzu zúčastnili samotní klienti, a o to väčšiu radosť som z kurzu mala i ja.


Ako porozumieť detskému správaniu

Košice, 14.11.2017

Sekcia vychovávateľov detských domovov košického kraja ma pozvala do nádherných Košíc a ja som pozvanie rada prijala. Na kurze účastníčky sami na sebe skúšali rôzne arteterapeutické i artefiletické techniky práce s deťmi, ktoré majú ťažkosti v sociálnych vzťahoch. A to presne je parketa aj vychovávateliek v detských domovoch – nielen tvorivé dielne, ako to vo väčšine prípadov chodí. Vniesli sme viac svetla do cieľov neposlušnosti akými sú pozornosť, moc, odplata a neadekvátnosť a ukázali si stratégie práce s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabŕdli sme i do teórie vzťahovej väzby, ktorá je pre deti v detských domovoch kľúčová. Práve túto časť workshopu, venujúcu sa významu vzťahovej väzby v živote dieťaťa, účastníčky veľmi oceňovali.

 


Ako porozumieť detskému správaniu

Holíč, 18.9.2017

Detský domov v Holíči si vybral spomedzi ponúkaných tém moju srdcovku. Na kurze sme totiž mali možnosť ukázať si arteterapeutické techniky práce s deťmi, ktoré majú ťažkosti v sociálnych vzťahoch. Vniesli sme viac svetla do cieľov neposlušnosti akými sú pozornosť, moc, odplata a neadekvátnosť a ukázali si stratégie práce s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Okrem výtvarných techník sme sa venovali i dôležitosti vzťahovej väzby v živote dieťaťa, čo vychovávatelia v holíčskom detskom domove veľmi oceňovali.

 


Úvod do arteterapie

Bánovce nad Bebravou, 21. 9. 2017

Na tomto workshope som zavítala do bánoveckého centra voľného času, v ktorom ma čakali pracovníci CVČ a pani učiteľky z okolitých materských škôlok. Ukázala som, čo v sebe arteterapia skrýva, aké nástroje využíva, čo je symbol a aké nesie významy, či aké otázky klásť v arteterapeutickom procese. Dobrá nálada a detská zvedavosť predurčili zmysluplne strávený čas. Moje nadšenie pre arteterapiu bolo, zdá sa, nákazlivé, nakoľko je vysoko pravdepodobné, že v Bánovciach sa opäť stretneme niekedy nabudúce.

 


Arteterapia pri práci so seniormi

Topoľčany – 18. 5. 2017, Dubová pri Brezne – 25.5.2017

Arteterapeutické workshopy pre ľudí pracujúcich so seniormi sa stali veľmi obľúbenou a vyberanou témou. V mesiaci máj som také viedla hneď dva. Jeden v Topoľčanoch, druhý v obci Dubová pri Brezne. Účastníčky mali možnosť vyskúšať si priamo na sebe techniky arteterapie a artefiletiky, a ako ich využiť pri práci so seniormi. Rada sa s vami podelím o nadšenie, ktorým účastníčky oplývali a pripájam drobnú galériu ich výtvorov.


Arteterapeutické techniky pre deti so zdravotným znevýhodnením

Červenica, 28.3.2017

Koncom marca som mala možnosť viesť workshop pre špeciálnych pedagógov v Červenici, ktorí pracujú s hluchoslepými deťmi. Táto škola je na Slovensku jediná svojho druhu a ja som veľmi rada, že som mala možnosť do nej zavítať a zoznámiť sa bližšie nielen s postupmi výučby detí, ale najmä stráviť s nimi čas a pani učiteľkám odovzdať čo najviac arte techník stimulujúcich najmä sociálny a emočný vývin.
Neváhajte nazrieť do galérie, vznikali aj takého zaujímavé kúsky.


Arteterapeutické a artefiletické techniky pre deti s mentálnym zdravotným znevýhodnením

Kysucké Nové Mesto, 22.3.2017

V marci som navštívila mesto, v ktorom som ešte nikdy nebola, a síce, vyrazila som do Kysuckého Nového Mesta, kde som viedla arteterapeutický workshop pre špeciálnych pedagógov.
Arteterapeutické techniky som vyberala veľmi starostlivo s ohľadom na ich využiteľnosť v praxi. Zvolila som aktivity veľmi jemné a relaxačné, ale pritom stimulačné. Účastníčky si vyskúšali voskové čmáranice a následné zapúšťanie vodových a anilínových farieb. Nebáli sa ísť do spoločného projektu „duch našej skupiny“, či špiniť si ruky pri relaxačnej a zároveň grafomotorickej technike s klbkami vlny.
Na workshope vznikali všakovaké artefakty, z ktorých sa účastníčky radovali rovnako, akoby sa kurzu zúčastnili deti, a o to väčšiu radosť som z výletu mala i ja.


Arteterapia pri práci so seniormi

Skalica, 7.3.2017

V marci som s veľkou radosťou prijala pozvanie do Zariadenia pre seniorov v Skalici, kde som mala možnosť stráviť deň s kultúrnymi referentkami a ergoterapeutkami a ukázať, aké rôzne možnosti v sebe ukrýva výtvarná tvorba aj v seniorskom veku. A tým teda vôbec nemám na mysli tvorivé dielne, či nebodaj antistresové omaľovánky 🙂
Automatické tvary, ktoré pracujú s vnútorným rytmom človeka, vzťahové väzby, ktoré nás sprevádzajú celým životom a mnoho ďalších techník, ktoré je možné využívať pri práci so seniormi, sme absolvovali v tento ešte studený, no už citeľne jarný deň.

Pár zachytených momentov pripájam v galérií.


Ako porozumieť detskému správaniu

Veľké Uherce, 13. januára 2017
Krátko po vianočných sviatkoch som s radosťou prijala pozvanie do Súkromnej základnej umeleckej školy Ars Akademia vo Veľkých Uherciach, kde ma na workshopee čakalo 7 výtvarníkov. Ako lepšie rozumieť správaniu svojich detí-žiakov, prečo v určitej situácií konajú tak a inokedy reagujú zase onak, sme rozobrali počas dňa plného plodných diskusií a tvorivých aktivít. Účastníci, plní elánu a zvedavosti, dodali kurzu neuveriteľný náboj.

Obdobné kurzy plánujeme rozširovať, preto verím, že sa na jednom z nich niekedy opäť uvidíme.


Pokračovaním v používaní lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close