Individuálne poradenstvo – ArteterapiaArteterapia ako forma intervencie môže byť nápomocná pri rôznych druhoch ťažkostí, s ktorými sa v živote stretávame.

Terapia výtvarným umením kladie dôraz na tvorivú  činnosť, ktorá sama o sebe má uzdravujúce, sebarozvíjajúce účinky. Proces arteterapie sa zameriava najmä na techniky, ktorými je možné konkrétnemu jednotlivcovi pomôcť a sprevádzať ho na ceste k nájdeniu riešenia náročnej situácie. 

Arteterapia je jednou z možností ako reflektovať svoje vnútorné prežívanie. Je prostriedkom na vyjadrenie svojich vnútorných pocitov. Je cestou sebapoznania, sebavyjadrenia a sebarealizácie. Využíva rozličné výtvarné techniky ako je kreslenie, maľovanie, modelovanie, výroba koláží a iné. My ich budeme striedať, a to v závislosti od preferencií klienta a tém, ktoré sa vo vzťahu klient – terapeut objavia.

Arteterapia kladie dôraz na samotný proces tvorenia, preto výsledok výtvarných aktivít nie je kľúčový.


Primárne sa vo svojej práci zameriavam na dve oblasti:

  • práca s detským klientom, resp. s rodičmi daného dieťaťa, kedy arteterapia dokáže pomôcť pri psychickom, emocionálnom, vzdelávacom a sociálnom vývine dieťaťa, nakoľko niektoré životné situácie vo výchove si vyžadujú osobný prístup a riešenie.
  • individuálne poradenstvo pre dospelých, v ktorom sa proces arteterapie využíva ako prostriedok lepšieho sebapoznania, spôsob sebavyjadrenia a vhľadu do vlastných životných okolností.

Individuálne poradenstvo pozostáva z konzultácií, ktoré:

  • sú zamerané na získanie všetkých potrebných informácií o situácii klienta a na špecifikovaní problému, ktorý bude predmetom poradenstva.
  • kladú dôraz na zistenie jedinečných a špecifických aspektov konkrétneho problému v živote klienta.
  • identifikujú kľúčové témy, ktorými sa klient zaoberá a následne poskytnú možnosť sprevádzania na ceste, po ktorej sa klient vydá.

Všetky kroky sú prepojené arteterapeutickými technikami, ktoré daný proces významne podporujú.


Jedna konzultácia trvá obvykle 60 minút.

Cenník:
Cena prvého stretnutia je 30,-eur
Cena každého ďalšieho stretnutia je 20,-eur

Kontakt: nervuska@gmail.com, tel.: 0948494989

Individuálne poradenstvo – Arteterapia

Pokračovaním v používaní lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close