Arteterapia ako liečebná metóda

Arteterapia ako liečebná metóda

Umenie dokáže ľudí zušľachtiť, dokáže i liečiť.

Pri arteterapii sa stretáva vonkajší svet so svetom vnútorným. Arteterapia plní nielen podpornú úlohu pri aplikácii iných liečebných metód, ale pri niektorých typoch ťažkostí, najmä v detskom veku, môže byť aj nosnou terapeutickou metódou. Pojem arteterapia sa používa aj pre označenie výtvarných činností v terapeuticko-výchovnom procese.

Arteterapiu môžeme vnímať nielen ako výsledok tvorby, ale najmä ako proces, v ktorom sa dielo tvorí. Už len tento samotný proces napomáha rastu osobnosti. Akýkoľvek proces umeleckej tvorby má výrazný uzdravujúci charakter.

Arteterapeutická výtvarná tvorba nielenže obohacuje našu tvorivosť a podporuje sebauzdravovacie procesy, ale môže nám pomôcť lepšie porozumieť samého seba – aké sú naše zabehnuté vzorce správania v súkromnom (deti, partner, rodičia apod.) či profesionálnom živote. Môže nám pomôcť zmeniť samého seba, vzťahy či naše prostredie, uvedomiť si tie štruktúry nášho ja, ktoré v bežnom živote máme len veľmi malú šancu zachytiť.

Arteterapia výtvarné umenie využíva skôr ako prostriedok osobného vyjadrenia, než by sa snažila o uspokojivé výsledné produkty, posudzované vonkajšími merítkami. Neexistujú hodnotenia dobre – zle. Hodnoty diela, ktoré vznikajú pri arteterapeutickom sedení sú originalita, autenticita, sila zážitku, zaujatie, imaginácia.

Neurológovia dnes dokážu zachytiť prístrojmi, ako a kde náš mozog vníma farby a ako tento proces vplýva na naše prežívanie, a teda aj na naše ochorenie, či proces liečby. Arteterapia sprotredkúva ľuďom cez výtvarnú tvorbu, teda cez farby, symboly a tvary možnosť vyjadriť svoje city i problémy, ponúka priestor pre pochopenie svojho ochorenia. To, čo je slovami ťažko vyjadriteľné, pomocou výtvarnej metafory nájde adekvátny tvar a dá sa potom lepšie uchopiť a spracovať. Výtvarný prejav človeka dokáže prezradiť, čo ho trápi.

Umenie skutočne lieči.

Pokračovaním v používaní lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close