Po ukončení svojho štúdia psychológie a pedagogiky, som svoju špecializáciu zamerala na školskú psychológiu, ktorá patrí k mojej srdcovej záležitosti.  Pre psychológa, ktorý sa vo svojej praxi venuje pomoci deťom a ich rodičom, je práca školského psychológa pracujúceho priamo na škole obrovským zdrojom skúseností. Pomáha mi mať širší záber na komplexnosť ťažkostí aj radostí, ktorými si deti, ich rodičia, ale aj učitelia prechádzajú. Vo svojej individuálnej práci sa venujem najmä pedagogicko-psychologickému poradenstvu rodičom a zameriavam sa konkrétne na predškolský a mladší školský vek. Pri práci s detským klientom využívam prvky nedirektívnej terapie hrou, v ktorej som našla tú najprirodzenejšiu cestu pomoci dieťaťu.

Úprimne sa teším, že môžem byť pre deti sprievodcom k pozitívnemu rastu.

Kontakt: veronika.kevely@yahoo.com, 0904 305 504

Veronika Kevely