ArtetrapiaPár slov o arteterapii

Umenie a spoločnosť
Výtvarná tvorba bola ľuďom vždy blízka. Prostredníctvom výtvarného umenia a jeho artefaktov môžeme sledovať vývoj mnohých kultúr. Tvorbou vyjadrujeme svoj vzťah k okoliu, prostrediu, v ktorom žijeme. Každý z nás sa takmer denne venuje nejakej tvorivej vizuálnej činnosti. Príkladom sebavyjadrenia môže byť aj spôsob, akým sa obliekame, ako si vyzdobíme domov či usporiadame kvety na záhrade. Aj v týchto bežných činnostiach totiž uplatňujeme výtvarné prostriedky – formu, farbu, štruktúru, kompozíciu.

Umenie môžeme vnímať nielen ako výsledok tvorby, ale samozrejme aj ako proces, v ktorom sa dielo tvorí. Už len tento samotný proces napomáha rastu osobnosti. Spontánna výtvarná tvorba nielenže obohacuje našu tvorivosť a podporuje sebauzdravovacie procesy, ale môže nám pomôcť porozumieť tomu, že je v našich silách pochopiť, zmeniť samého seba, vzťahy či naše prostredie.

Vnútorný potenciál výtvarnej tvorby spočíva v tom, že vyžaduje aktívne zapojenie aj ochotu riskovať a zároveň umožňuje jedinečné sebavyjadrenie na základe neverbálnych prostriedkov.

Arteterapia

Pri arteterapii sa stretáva vonkajší svet so svetom vnútorným.

Arteterapiu môžeme vnímať nielen ako výsledok tvorby, ale najmä ako proces, v ktorom sa dielo tvorí. Už len tento samotný proces napomáha rastu osobnosti. Akýkoľvek proces umeleckej tvorby má výrazný uzdravujúci charakter.

Arteterapeutická výtvarná tvorba nielenže obohacuje našu tvorivosť a podporuje sebauzdravovacie procesy, ale môže nám pomôcť lepšie porozumieť samého seba – aké sú naše zabehnuté vzorce správania v súkromnom (deti, partner, rodičia apod.) či profesionálnom živote.

Arteterapia je na pomedzí medzi psychológiou, umením a vedou o umení. Terapia výtvarným umením kladie dôraz na tvorivú činnosť, ktorá sama o sebe má uzdravujúce, sebarozvíjajúce účinky. Arteterapia výtvarné umenie využíva skôr ako prostriedok osobného vyjadrenia, než by sa snažila o uspokojivé výsledné produkty, posudzované vonkajšími merítkami. Neexistujú hodnotenia dobre – zle. Hodnoty diela, ktoré vznikajú pri arteterapeutickom sedení sú originalita, autenticita, sila zážitku, zaujatie, imaginácia.

Jednoducho ju môžeme predstaviť nasledujúcou rovnicou:

ARTE + TERAPIA = PRODUKT + PROCES + REFLEXIA

Arteterapia obohacuje toho kto tvorí, aj toho, kto vedie arteterapiu. Ten, kto tvorí, môže vyjadrovať svoje vnútorné pocity, myšlienky, predstavy, uvoľniť sa, odpočinúť si. Arteterapia mu prináša (nielen) radosť z tvorby. Arteterapeut  poznáva a vníma svojich klientov, nachádza skryté zákutia v hĺbke duše. Arteterapia nám môže pomôcť zmeniť samého seba, vzťahy či naše prostredie, uvedomiť si tie štruktúry nášho ja, ktoré v bežnom živote máme len veľmi malú šancu zachytiť. Je prostriedkom na vyjadrenie svojich vnútorných pocitov. Je cestou sebepoznania, sebavyjadrenia i sebarealizácie.

Zdroje:
Campbellová, J.: Techniky arteterapie. Portál Praha 1998
Liebmann, M.: Skupinová arteterapie. Portál Praha 2005.
Mihinová, K. Rankovová I.: Seminár – úvod do arteterapie, marec 2014
http://www.infovek.sk/predmety/vytvarna/index.php?k=31

Pokračovaním v používaní lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close